Welkom bij Biqqelz Webshops!

Over bssennenhonden.nl

Over Biqqelz Webshops

De initialen BS in de domeinnaam bssennenhonden.nl staan voor Betty Sikkema. In de zomer van 2003 kocht ik mijn eerste hond, een Appenzeller reu die de naam Bandit kreeg. En een bandiet was (én is) hij zeker! In februari 2005 kwam er een tweede Appenzeller bij, een herplaats-teef met de toen al respectabele leeftijd van 12,5 jaar (Citta von Bännlifluh - roepnaam: Ratu). Ratu was na een uithuiszetting van haar voormalige eigenaar samen met haar roedelgenoten in het asiel beland en moest binnen 14 dagen herplaatst worden omdat zij anders zou worden ingeslapen (te oud, te blafferig en dus..... ongewenst!). Na het overlijden van Ratu in mei 2007 duurde het niet lang voordat er een nieuwe herplaatser zijn intrede deed, de jonge reu Balou, voor wie ik al het derde baasje was. De bedoeling was om Balou na een observatieperiode te gaan herplaatsen, maar al snel bleek hij vanwege zijn gecompliceerde gedrag niet meer plaatsbaar te zijn en heeft hij een permanente plek in mijn roedel gekregen.

In aanvulling op de (her)opvoedingstrainingen en workshops die ik sinds 2008 verzorg (voor meer informatie zie de hoofdsite van Biqqelz Webshops) ben ik op 9 augustus 2008 de Sennenhondenwebwinkel gestart. Voor cursisten leek het mij erg prettig én praktisch als zij, naast het volgen van trainingen, ook voor leuke rasartikelen en een beperkt assortiment algemene hondenbenodigdheden op één adres terecht zouden kunnen. Omdat een fysieke winkel teveel ruimte in beslag zou nemen, werd gekozen voor een 'online uitstalling van het assortiment', een webwinkel dus. De stap om de webwinkel ook voor niet-cursisten toegankelijk te maken, was vanaf dat moment natuurlijk nog slechts minimaal. Inmiddels weten vele eigenaren van Sennenhonden hun weg te vinden naar het online aanbod van rasartikelen via Biqqelz Webshops.

Sinds 2009 vang ik in noodgevallen tijdelijk herplaatsers op. De bedoeling is om voor hen, na een periode van gedragsbeoordeling, zo snel mogelijk een goeie nieuwe plek te vinden. Zo heeft Appenzeller reu Benzi korte tijd deel mogen uitmaken van mijn roedel, waarna ik voor hem een geweldige baas én baan op een boerderij heb kunnen vinden. In sommige gevallen blijken de 'noodgevallen' om uiteenlopende redenen niet meer plaatsbaar te zijn en zij blijven dan tot hun overlijden bij mij. Via deze weg heb ik Appenzeller reu Brando en Grote Zwitser reu Floris tot mijn roedel mogen rekenen en hen nog een mooie 'oude dag' kunnen geven tot het moment van hun veel te vroege overlijden.

Om de herplaatsingen verder te professionaliseren heb ik op 7 augustus 2012 de Stichting Herplaatsing Sennenhonden Citta von Bännlifluh, vernoemd naar mijn eerste herplaats-teef Ratu, opgericht en sinds die tijd ben ik niet alleen als voorzitter maar ook als gastgezin en gedragsbeoordelaar aan de stichting verbonden. Mocht u de herplaatsers óók een warm hart toedragen, neem dan vooral eens een kijkje op de website van de stichting. En bedenk....... de stichting is blij met elke financiële hulp om haar doelstellingen te kunnen realiseren!

Lange tijd maakte de Sennenhondenwebwinkel deel uit van de hoofdsite van Biqqelz Webshops, maar om een verdere professionaliseringsslag te kunnen maken is nu voor een losstaande applicatie gekozen, die geheel onafhankelijk van de hoofdsite draait. De nieuwe webwinkel biedt nu al meer functionaliteit dan de oude webwinkel en in de toekomst zullen er nóg meer mogelijkheden worden toegevoegd. Biqqelz Webshops wil uw online shopervaring graag zo plezierig mogelijk maken!

Als laatste vraag ik graag nog uw aandacht voor de banners die de webshop van een échte Sennenhondensfeer voorzien. Uiteraard ziet u in deze banners al mijn eigen honden terug, maar ook de honden waarvoor ik in de afgelopen jaren gastgezin ben geweest heb ik aan de collectie banners toegevoegd. Al deze honden hebben, ieder op hun eigen manier, een plekje in mijn hart veroverd en ik ben er dan ook trots op dat ik Bandit, Ratu, Balou, Benzi, Brando, Floris, Bhodi, Bob en Aykos via de bannercollectie aan u mag laten zien. Naast mijn eigen honden en opvanghonden zijn er ook banners opgenomen van Sennenhonden van vrienden, foto's die ik zelf heb gemaakt, maar ook foto's die door hen beschikbaar zijn gesteld. Bij deze wil ik de baasjes van Jeane, Baico en Cyntha dan ook hartelijk bedanken!

Sinds eind 2018 maakt Biqqelz Webshops onderdeel uit van Biqqelz.

Mede namens mijn roedel de B-Bende wens ik u een aangename shopervaring!

Biqqelz Webshops
Betty Sikkema